Төлөв: хүлээн авсан
0 img

Хуц ухна маллах тухай

Хуц ухна маллах тухай
Хаана хандсан: Гурванбулаг сум
овог: С*******н нэр: А******х
Бусад
цахим код:

9138681

хүлээн авсан
2023-09-21 16:23
0 img

7,8,9-сарын урьдчилгаа хүссэн

7,8,9-сарын урьдчилгаа хүссэн
Хаана хандсан: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
овог: нэр: С********г
Нийгмийн халамж
цахим код:

4915910

хүлээн авсан
2023-09-06 15:33
0 img

7,8,9-сарын урьдчилгаа хүссэн 2213, 2112

7,8,9-сарын урьдчилгаа хүссэн 2213, 2112
Хаана хандсан: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
овог: нэр: А********г
Нийгмийн халамж
цахим код:

8909262

хүлээн авсан
2023-09-06 15:31
0 img

7,8,9-сарын урьдчилгаа хүссэн

7,8,9-сарын урьдчилгаа хүссэн
Хаана хандсан: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
овог: Т****н нэр: Б******а
Нийгмийн халамж
цахим код:

8240664

хүлээн авсан
2023-09-06 15:28
0 img

7,8,9-сарын урьдчилгаа хүссэн

7,8,9-сарын урьдчилгаа хүссэн
Хаана хандсан: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
овог: нэр: м*********н
Нийгмийн халамж
цахим код:

5132623

хүлээн авсан
2023-09-06 15:26
0 img

7,8,9-сарын урьдчилгаа хүссэн

7,8,9-сарын урьдчилгаа хүссэн
Хаана хандсан: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
овог: нэр: н*******х
Нийгмийн халамж
цахим код:

9315760

хүлээн авсан
2023-09-06 15:23
0 img

7,8,9-сарын урьдчилгаа хүссэн

7,8,9-сарын урьдчилгаа хүссэн
Хаана хандсан: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
овог: Р****а нэр: м********л
Нийгмийн халамж
цахим код:

6670483

хүлээн авсан
2023-09-06 15:21
0 img

урьдчилгаа хүссэн

урьдчилгаа хүссэн
Хаана хандсан: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
овог: Р****а нэр: М********л
Нийгмийн халамж
цахим код:

2700110

хүлээн авсан
2023-09-06 15:08
0 img

Аймгийн Начин цол нөхөн гаргуулах тухай

Аймгийн Начин цол нөхөн гаргуулах тухай
Хаана хандсан: Биеийн тамир, спортын газар
овог: Н****н нэр: Б*******х
Бусад
цахим код:

4372295

хүлээн авсан
2023-07-03 09:56
0 img

Зээл хүссэн ХХ сангаас

Зээл хүссэн ХХ сангаас
Хаана хандсан: Жинст сум
овог: Ц***в нэр: Б*****т
Бусад
цахим код:

3487180

хүлээн авсан
2023-06-21 10:59
0 img

Ажлаас чөлөө авах тухай

Ажлаас чөлөө авах тухай
Хаана хандсан: Шинэжинст сум
овог: Г*****д нэр: Б********т
Хөдөлмөр эрхлэлт
цахим код:

4283264

хүлээн авсан
2023-06-19 20:17
0 img

Ажлаас чөлөөлөгдөх хүсэлт

Ажлаас чөлөөлөгдөх хүсэлт
Хаана хандсан: Мал эмнэлгийн газар
овог: О*******й нэр: Н*******а
Хөдөлмөр эрхлэлт
цахим код:

6034822

хүлээн авсан
2023-06-16 12:38
0 img

Ажил хүссэн

Ажил хүссэн
Хаана хандсан: Баянхонгор аймгийн ЗДТГ
овог: Э*****а нэр: П*********х
Эрүүл мэнд
цахим код:

2496225

хүлээн авсан
2023-05-04 14:34
0 img

Ажлаас чөлөөлөгдөх хүсэлт

Ажлаас чөлөөлөгдөх хүсэлт
Хаана хандсан: Хүрээмарал сум
овог: Ч***д нэр: Б*******ж
Бусад
цахим код:

1518359

хүлээн авсан
2023-04-04 12:58
0 img

Ажилд орүүлж өгнө үү

Ажилд орүүлж өгнө үү
Хаана хандсан: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
овог: нэр: Б********л
Нийгмийн халамж
цахим код:

857702

хүлээн авсан
2023-03-09 18:41
0 img

Урьдчилгаа хүссэн

Урьдчилгаа хүссэн
Хаана хандсан: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
овог: Б*******м нэр: Б******а
Нийгмийн халамж
цахим код:

9833508

хүлээн авсан
2023-03-09 17:52
0 img

Урьдчилгаа хүссэн

Урьдчилгаа хүссэн
Хаана хандсан: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
овог: нэр: С*******в
Нийгмийн халамж
цахим код:

8029050

хүлээн авсан
2023-03-09 17:49
0 img

Урьдчилгаа хүссэн

Урьдчилгаа хүссэн
Хаана хандсан: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
овог: нэр: Ц*****ц
Нийгмийн халамж
цахим код:

974956

хүлээн авсан
2023-03-09 17:47
0 img

Урьдчилгаа хүссэн

Урьдчилгаа хүссэн
Хаана хандсан: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
овог: Б********н нэр: О*******р
Нийгмийн халамж
цахим код:

3997697

хүлээн авсан
2023-03-09 17:45
0 img

Урьдчилгаа хүссэн

Урьдчилгаа хүссэн
Хаана хандсан: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
овог: П***в нэр: Г**********л
Нийгмийн халамж
цахим код:

3265422

хүлээн авсан
2023-03-09 17:41
0 img

Урьдчилгаа хүссэн

Урьдчилгаа хүссэн
Хаана хандсан: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
овог: нэр: Д*****а
Нийгмийн халамж
цахим код:

3303456

хүлээн авсан
2023-03-09 17:40
0 img

Урьдчилгаа хүссэн

Урьдчилгаа хүссэн
Хаана хандсан: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
овог: нэр: Г******р
Нийгмийн халамж
цахим код:

6399268

хүлээн авсан
2023-03-09 17:39
0 img

Урьдчилгаа хүссэн

Урьдчилгаа хүссэн
Хаана хандсан: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
овог: нэр: С*******а
Нийгмийн халамж
цахим код:

783907

хүлээн авсан
2023-03-09 17:37
0 img

Урьдчилгаа хүссэн

Урьдчилгаа хүссэн
Хаана хандсан: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
овог: нэр: Ө*********в
Нийгмийн халамж
цахим код:

4520906

хүлээн авсан
2023-03-09 17:36
0 img

Урьдчилгаа хүссэн

Урьдчилгаа хүссэн
Хаана хандсан: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
овог: нэр: С******а
Нийгмийн халамж
цахим код:

4512555

хүлээн авсан
2023-03-09 17:35
0 img

Урьдчилгаа хүссэн

Урьдчилгаа хүссэн
Хаана хандсан: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
овог: нэр: С******а
Нийгмийн халамж
цахим код:

570481

хүлээн авсан
2023-03-09 17:34
0 img

Урьдчилгаа хүссэн

Урьдчилгаа хүссэн
Хаана хандсан: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
овог: нэр: Э*****р
Нийгмийн халамж
цахим код:

1885601

хүлээн авсан
2023-03-09 17:32
0 img

Урьдчилгаа хүссэн

Урьдчилгаа хүссэн
Хаана хандсан: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
овог: нэр: Б*******а
Нийгмийн халамж
цахим код:

5234713

хүлээн авсан
2023-03-09 17:31
0 img

Урьдчилгаа хүссэн

Урьдчилгаа хүссэн
Хаана хандсан: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
овог: нэр: Э*******р
Нийгмийн халамж
цахим код:

9218512

хүлээн авсан
2023-03-09 17:30
0 img

Урьдчилгаа хүссэн

Урьдчилгаа хүссэн
Хаана хандсан: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
овог: нэр: Н**********у
Нийгмийн халамж
цахим код:

827940

хүлээн авсан
2023-03-09 17:28
0 img

Урьдчилгаа хүссэн

Урьдчилгаа хүссэн
Хаана хандсан: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
овог: нэр: Э*******н
Нийгмийн халамж
цахим код:

5654018

хүлээн авсан
2023-03-09 17:27
0 img

Урьдчилгаа хүссэн

Урьдчилгаа хүссэн
Хаана хандсан: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
овог: нэр: Ц*********д
Нийгмийн халамж
цахим код:

8862357

хүлээн авсан
2023-03-09 17:25
0 img

Урьдчилгаа хүссэн

Урьдчилгаа хүссэн
Хаана хандсан: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
овог: нэр: Б******а
Нийгмийн халамж
цахим код:

9906387

хүлээн авсан
2023-03-09 17:24
0 img

Урьдчилгаа хүссэн

Урьдчилгаа хүссэн
Хаана хандсан: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
овог: нэр: Г*****д
Нийгмийн халамж
цахим код:

2041489

хүлээн авсан
2023-03-09 17:20
0 img

Урьдчилгаа хүссэн

Урьдчилгаа хүссэн
Хаана хандсан: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
овог: Б******г нэр: З*****р
Нийгмийн халамж
цахим код:

3557160

хүлээн авсан
2023-03-09 17:19
0 img

Урьдчилгаа хүссэн

Урьдчилгаа хүссэн
Хаана хандсан: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
овог: нэр: Э********н
Нийгмийн халамж
цахим код:

4010900

хүлээн авсан
2023-03-09 17:18
0 img

Урьдчилгаа хүссэн

Урьдчилгаа хүссэн
Хаана хандсан: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
овог: Б**р нэр: А*****а
Нийгмийн халамж
цахим код:

8676814

хүлээн авсан
2023-03-09 17:16
0 img

Урьдчилгаа хүссэн

Урьдчилгаа хүссэн
Хаана хандсан: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
овог: Р****а нэр: М********л
Нийгмийн халамж
цахим код:

2933945

хүлээн авсан
2023-03-09 17:14
0 img

Урьдчилгаа хүссэн

Урьдчилгаа хүссэн
Хаана хандсан: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
овог: Ж********ц нэр: Э*******н
Нийгмийн халамж
цахим код:

6390304

хүлээн авсан
2023-03-09 17:13
0 img

Урьдчилгаа хүссэн

Урьдчилгаа хүссэн
Хаана хандсан: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
овог: О********н нэр: Ү***ж
Нийгмийн халамж
цахим код:

996981

хүлээн авсан
2023-03-09 17:11
0 img

Урьдчилгаа хүссэн

Урьдчилгаа хүссэн
Хаана хандсан: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
овог: нэр: Д*********г
Нийгмийн халамж
цахим код:

7967889

хүлээн авсан
2023-03-09 17:09
0 img

Урьдчилгаа хүссэн

Урьдчилгаа хүссэн
Хаана хандсан: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
овог: Б******ч нэр: П*******ж
Нийгмийн халамж
цахим код:

9879649

хүлээн авсан
2023-03-09 17:08
0 img

Урьдчилгаа олгож өгнө үү.

Урьдчилгаа олгож өгнө үү.
Хаана хандсан: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
овог: нэр: С***********г
Нийгмийн халамж
цахим код:

4735759

хүлээн авсан
2023-03-09 12:47
0 img

Урьдчилгаа олгож өгнө үү.

Урьдчилгаа олгож өгнө үү.
Хаана хандсан: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
овог: нэр: Б******ь
Нийгмийн халамж
цахим код:

2918500

хүлээн авсан
2023-03-09 12:46
0 img

Урьдчилгаа олгож өгнө үү.

Урьдчилгаа олгож өгнө үү.
Хаана хандсан: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
овог: Ч****н нэр: Ч****т
Нийгмийн халамж
цахим код:

6976165

хүлээн авсан
2023-03-09 12:45
0 img

Урьдчилгаа олгож өгнө үү.

Урьдчилгаа олгож өгнө үү.
Хаана хандсан: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
овог: Б*****а нэр: Н******а
Нийгмийн халамж
цахим код:

1624314

хүлээн авсан
2023-03-09 12:42
0 img

Удьдчилгаа хүссэн.

Удьдчилгаа хүссэн.
Хаана хандсан: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
овог: З**д нэр: Ю***р
Нийгмийн халамж
цахим код:

9975270

хүлээн авсан
2023-03-06 16:10
0 img

Удьдчилгаа хүссэн.

Удьдчилгаа хүссэн.
Хаана хандсан: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
овог: Д****н нэр: Г********ж
Нийгмийн халамж
цахим код:

6025904

хүлээн авсан
2023-03-06 16:00
0 img

Урьдчилгаа хүссэн

Урьдчилгаа хүссэн
Хаана хандсан: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
овог: Г*****д нэр: М********э
Нийгмийн даатгал
цахим код:

3163959

хүлээн авсан
2023-03-06 15:54
0 img

Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр тэтгэмжийн урьдчилгаа хүүсэн

Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр тэтгэмжийн урьдчилгаа хүүсэн
Хаана хандсан: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
овог: С***а нэр: П********д
Нийгмийн халамж
цахим код:

8108018

хүлээн авсан
2023-03-06 15:08

Танд болон таны эргэн тойрон, ойр хавьд ямарваа нэг санал хүсэлт, талархал, гомдол, асуудал гарсан бол бидэнд хандана уу.

Өргөдөл гомдол илгээх