Байгууллага: Биеийн тамир, спортын газар
0 img

Цалинтай чөлөө хүсэх тухай

Цалинтай чөлөө хүсэх тухай
Хаана хандсан: Биеийн тамир, спортын газар
овог: А********Г нэр: Б*****А
Бусад
цахим код:

9210581

хүлээн авсан
2024-01-29 15:04
0 img

Чөлөө хүсэх тухай

Чөлөө хүсэх тухай
Хаана хандсан: Биеийн тамир, спортын газар
овог: Л********ж нэр: А*****а
Бусад
цахим код:

7197633

хүлээн авсан
2023-12-15 12:04
0 img

Ээлжийн амралт авах тухай

Ээлжийн амралт авах тухай
Хаана хандсан: Биеийн тамир, спортын газар
овог: Б****н нэр: Л*********н
Бусад
цахим код:

5956069

хүлээн авсан
2023-12-15 12:00
0 img

Чөлөө хүсэх тухай

Чөлөө хүсэх тухай
Хаана хандсан: Биеийн тамир, спортын газар
овог: Д******о нэр: Ч*********г
Бусад
цахим код:

8185471

хүлээн авсан
2023-12-15 11:55
0 img

Аймгийн Начин цол нөхөн гаргуулах тухай

Аймгийн Начин цол нөхөн гаргуулах тухай
Хаана хандсан: Биеийн тамир, спортын газар
овог: Н****н нэр: Б*******х
Бусад
цахим код:

4372295

хүлээн авсан
2023-07-03 09:56
0 img

Ажилд орох тухай

Ажилд орох тухай
Хаана хандсан: Биеийн тамир, спортын газар
овог: О*******н нэр: Ө********с
Бусад
цахим код:

6556499

шийдсэн
2023-06-23 19:40
0 img

Хүсэлт гаргах тухай

Хүсэлт гаргах тухай
Хаана хандсан: Биеийн тамир, спортын газар
овог: З*****а нэр: М******р
Бусад
цахим код:

356575

шийдсэн
2023-06-23 19:15
0 img

Чөлөө хүсэх тухай

Чөлөө хүсэх тухай
Хаана хандсан: Биеийн тамир, спортын газар
овог: Л********ж нэр: А*****а
Бусад
цахим код:

7120031

шийдсэн
2023-06-23 19:10
0 img

Аавын 7 хоног авах тухай

Аавын 7 хоног авах тухай
Хаана хандсан: Биеийн тамир, спортын газар
овог: Ж*********ж нэр: Б****т
Бусад
цахим код:

1225065

шийдсэн
2023-06-02 17:25
0 img

Үйлчлэгчээр ажиллах хүсэлт

Үйлчлэгчээр ажиллах хүсэлт
Хаана хандсан: Биеийн тамир, спортын газар
овог: Б****н нэр: Л*********н
Бусад
цахим код:

8999333

шийдсэн
2023-06-02 17:21
0 img

Чөлөө хүсэх тухай

Чөлөө хүсэх тухай
Хаана хандсан: Биеийн тамир, спортын газар
овог: А***н нэр: Б*****а
Бусад
цахим код:

1908943

шийдсэн
2023-05-24 14:47
0 img

Чөлөө хүсэх тухай

Чөлөө хүсэх тухай
Хаана хандсан: Биеийн тамир, спортын газар
овог: нэр: М*********н
Бусад
цахим код:

6713986

шийдсэн
2023-05-24 14:35
0 img

1 сарын чалинтай чөлөө хүсэх тухай

1 сарын чалинтай чөлөө хүсэх тухай
Хаана хандсан: Биеийн тамир, спортын газар
овог: Д******о нэр: Ч*********г
Бусад
цахим код:

8956118

шийдсэн
2023-05-24 14:26
0 img

Заал сэлгэн ажиллах тухай

Заал сэлгэн ажиллах тухай
Хаана хандсан: Биеийн тамир, спортын газар
овог: Х****р нэр: Э*********л
Бусад
цахим код:

2728916

шийдсэн
2023-05-19 10:02
0 img

Чөлөө хүсэх тухай

Чөлөө хүсэх тухай
Хаана хандсан: Биеийн тамир, спортын газар
овог: Д****м нэр: А********й
Бусад
цахим код:

8270170

шийдсэн
2023-05-19 09:15
0 img

Ажилд орох тухай

Ажилд орох тухай
Хаана хандсан: Биеийн тамир, спортын газар
овог: Л********ж нэр: А*****а
Бусад
цахим код:

183971

шийдсэн
2023-05-19 09:03
0 img

Чөлөө хүсэх тухай

Чөлөө хүсэх тухай
Хаана хандсан: Биеийн тамир, спортын газар
овог: Д*******ж нэр: Э*******х
Бусад
цахим код:

1047993

шийдсэн
2023-05-19 09:00
0 img

Ажилд орох тухай

Ажилд орох тухай
Хаана хандсан: Биеийн тамир, спортын газар
овог: Б*******н нэр: М*******н
Төрийн албан хаагчийн ёс зүй
цахим код:

549427

шийдсэн
2023-05-18 17:10
0 img

Хүсэлт гаргах тухай

Хүсэлт гаргах тухай
Хаана хандсан: Биеийн тамир, спортын газар
овог: Э*********р нэр: А***********н
Бусад
цахим код:

7350985

шийдсэн
2023-05-18 16:56
0 img

Ажилд орох тухай

Ажилд орох тухай
Хаана хандсан: Биеийн тамир, спортын газар
овог: Н*******ж нэр: Б*****ү
Бусад
цахим код:

607531

шийдсэн
2023-05-18 16:27
0 img

Ажилд орох тухай

Ажилд орох тухай
Хаана хандсан: Биеийн тамир, спортын газар
овог: Л*********н нэр: Б********э
Бусад
цахим код:

6279006

шийдсэн
2023-05-18 15:44
0 img

ХАБ ажилтнаар ажиллуулах тухай

ХАБ ажилтнаар ажиллуулах тухай
Хаана хандсан: Биеийн тамир, спортын газар
овог: нэр: Б*****а
Бусад
цахим код:

299292

шийдсэн
2023-05-09 19:45
0 img

Ажилд орох тухай

Ажилд орох тухай
Хаана хандсан: Биеийн тамир, спортын газар
овог: С*********в нэр: О*******г
Хөдөлмөр эрхлэлт
цахим код:

6401903

шийдсэн
2023-05-09 19:33
0 img

Цалингийн урьдчилгаа хүсэх тухай

Цалингийн урьдчилгаа хүсэх тухай
Хаана хандсан: Биеийн тамир, спортын газар
овог: С********л нэр: И***********н
Бусад
цахим код:

9658263

шийдсэн
2023-05-09 19:25
0 img

Ажилд орох тухай

Ажилд орох тухай
Хаана хандсан: Биеийн тамир, спортын газар
овог: Г*******р нэр: Н*********г
Төрийн албан хаагчийн ёс зүй
цахим код:

2126828

шийдсэн
2023-05-09 19:16
0 img

Ээлжийн амралт авах тухай

Ээлжийн амралт авах тухай
Хаана хандсан: Биеийн тамир, спортын газар
овог: Ч********н нэр: Х****а
Бусад
цахим код:

9540114

шийдсэн
2023-05-09 19:10
0 img

Ажилд орох тухай

Ажилд орох тухай
Хаана хандсан: Биеийн тамир, спортын газар
овог: О*****л нэр: Б*****л
Бусад
цахим код:

1596196

шийдсэн
2023-03-24 12:18
0 img

Ажилд орох тухай

Ажилд орох тухай
Хаана хандсан: Биеийн тамир, спортын газар
овог: Б****а нэр: Т*********р
Бусад
цахим код:

5499121

шийдсэн
2023-03-24 12:09
0 img

Ажилд орох тухай

Ажилд орох тухай
Хаана хандсан: Биеийн тамир, спортын газар
овог: нэр: Ч****э
Бусад
цахим код:

6266450

шийдсэн
2023-03-24 11:58
0 img

Ажилд орох тухай

Ажилд орох тухай
Хаана хандсан: Биеийн тамир, спортын газар
овог: нэр: Б*****ү
Бусад
цахим код:

1006700

шийдсэн
2023-03-24 11:44
0 img

Ажилд орох тухай

Ажилд орох тухай
Хаана хандсан: Биеийн тамир, спортын газар
овог: О***н нэр: А*****а
Бусад
цахим код:

4414481

шийдсэн
2023-03-24 11:39
0 img

Ажилд орох тухай

Ажилд орох тухай
Хаана хандсан: Биеийн тамир, спортын газар
овог: М*******а нэр: Э********х
Бусад
цахим код:

5571789

шийдсэн
2023-03-24 11:19
0 img

Ажилд орох тухай

Ажилд орох тухай
Хаана хандсан: Биеийн тамир, спортын газар
овог: Б****о нэр: М*********н
Бусад
цахим код:

7841886

шийдсэн
2023-03-24 11:14
0 img

Ажилд орох тухай

Ажилд орох тухай
Хаана хандсан: Биеийн тамир, спортын газар
овог: С******в нэр: Д********н
Бусад
цахим код:

6632044

шийдсэн
2023-03-24 11:07
0 img

Ажилд орох тухай

Ажилд орох тухай
Хаана хандсан: Биеийн тамир, спортын газар
овог: Х*********р нэр: Д*****в
Бусад
цахим код:

9427580

шийдсэн
2023-03-24 10:58
0 img

Ажилд орох тухай

Ажилд орох тухай
Хаана хандсан: Биеийн тамир, спортын газар
овог: А********г нэр: Б*****а
Бусад
цахим код:

5618655

шийдсэн
2023-03-24 10:50
0 img

Ажилд орох тухай

Ажилд орох тухай
Хаана хандсан: Биеийн тамир, спортын газар
овог: А**р нэр: А*****р
Бусад
цахим код:

2024518

шийдсэн
2023-03-24 10:32
0 img

Ажилд орох тухай

Ажилд орох тухай
Хаана хандсан: Биеийн тамир, спортын газар
овог: Н****й нэр: З*******л
Бусад
цахим код:

2175266

шийдсэн
2023-03-23 15:29
0 img

Ажилд орох тухай

Ажилд орох тухай
Хаана хандсан: Биеийн тамир, спортын газар
овог: М*****т нэр: Б******д
Бусад
цахим код:

2079750

шийдсэн
2023-03-23 15:21
0 img

Ажилд орох тухай

Ажилд орох тухай
Хаана хандсан: Биеийн тамир, спортын газар
овог: Х******х нэр: Б**********р
Бусад
цахим код:

6130061

шийдсэн
2023-03-23 15:14
0 img

Ажилд орох тухай

Ажилд орох тухай
Хаана хандсан: Биеийн тамир, спортын газар
овог: Д**н нэр: О*******г
Бусад
цахим код:

766612

шийдсэн
2023-03-23 15:04
0 img

Ажилд орох тухай

Ажилд орох тухай
Хаана хандсан: Биеийн тамир, спортын газар
овог: Д*******ж нэр: Э*******х
Бусад
цахим код:

7200207

шийдсэн
2023-03-22 18:19
0 img

ажилд орох тухай

ажилд орох тухай
Хаана хандсан: Биеийн тамир, спортын газар
овог: Б*р нэр: Н*********л
Бусад
цахим код:

4550503

шийдсэн
2023-03-22 18:08
0 img

ажилд орох тухай

ажилд орох тухай
Хаана хандсан: Биеийн тамир, спортын газар
овог: Д****н нэр: Н*********р
Бусад
цахим код:

3356014

шийдсэн
2023-03-22 17:56
0 img

Ажилд орох тухай

Ажилд орох тухай
Хаана хандсан: Биеийн тамир, спортын газар
овог: Б********н нэр: М*********н
Төрийн албан хаагчийн ёс зүй
цахим код:

6722869

шийдсэн
2023-03-22 15:51
0 img

Ажилд орох тухай

Ажилд орох тухай
Хаана хандсан: Биеийн тамир, спортын газар
овог: Д*****ж нэр: Х*******а
Хөдөлмөр эрхлэлт
цахим код:

2410091

шийдсэн
2023-02-28 12:27
0 img

Ажилд орох тухай

Ажилд орох тухай
Хаана хандсан: Биеийн тамир, спортын газар
овог: Б******р нэр: Т********р
Хөдөлмөр эрхлэлт
цахим код:

2636572

шийдсэн
2023-02-28 12:17
0 img

Ажилд орох тухай

Ажилд орох тухай
Хаана хандсан: Биеийн тамир, спортын газар
овог: Ч****м нэр: Э*******н
Хөдөлмөр эрхлэлт
цахим код:

8386908

шийдсэн
2023-02-28 12:09
0 img

Ажилд орох тухай

Ажилд орох тухай
Хаана хандсан: Биеийн тамир, спортын газар
овог: Э*********р нэр: А***********н
Хөдөлмөр эрхлэлт
цахим код:

7521387

шийдсэн
2023-02-28 11:43
0 img

Ажилдаа эгэн орох тухай

Ажилдаа эгэн орох тухай
Хаана хандсан: Биеийн тамир, спортын газар
овог: О*****т нэр: Б*******н
Хөдөлмөр эрхлэлт
цахим код:

4291658

шийдсэн
2023-02-28 11:26

Танд болон таны эргэн тойрон, ойр хавьд ямарваа нэг санал хүсэлт, талархал, гомдол, асуудал гарсан бол бидэнд хандана уу.

Өргөдөл гомдол илгээх