Байгууллага: Баянцагаан сум
0 img

тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай

тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай
Хаана хандсан: Баянцагаан сум
овог: Д*********у нэр: Б****р
Худалдаа үйлчилгээ
цахим код:

4653091

шийдсэн
2023-04-07 11:04

Танд болон таны эргэн тойрон, ойр хавьд ямарваа нэг санал хүсэлт, талархал, гомдол, асуудал гарсан бол бидэнд хандана уу.

Өргөдөл гомдол илгээх