Ангилал: Бусад
0 img

Цалинтай чөлөө хүсэх тухай

Цалинтай чөлөө хүсэх тухай
Хаана хандсан: Биеийн тамир, спортын газар
овог: А********Г нэр: Б*****А
Бусад
цахим код:

9210581

хүлээн авсан
2024-01-29 15:04
0 img

Сумын 100 жилийн ойд зориулсан 100 жил-100 зураг үзэсгэлэнд эд материалын дэмжлэг үзүүлэх

Сумын 100 жилийн ойд зориулсан 100 жил-100 зураг үзэсгэлэнд эд материалын дэмжлэг үзүүлэх
Хаана хандсан: Бууцагаан сум
овог: Д********************************р нэр: Д********************************р
Бусад
цахим код:

9931722

хүлээн авсан
2023-12-20 09:50
0 img

Чөлөө хүсэх тухай

Чөлөө хүсэх тухай
Хаана хандсан: Биеийн тамир, спортын газар
овог: Л********ж нэр: А*****а
Бусад
цахим код:

7197633

хүлээн авсан
2023-12-15 12:04
0 img

Ээлжийн амралт авах тухай

Ээлжийн амралт авах тухай
Хаана хандсан: Биеийн тамир, спортын газар
овог: Б****н нэр: Л*********н
Бусад
цахим код:

5956069

хүлээн авсан
2023-12-15 12:00
0 img

Чөлөө хүсэх тухай

Чөлөө хүсэх тухай
Хаана хандсан: Биеийн тамир, спортын газар
овог: Д******о нэр: Ч*********г
Бусад
цахим код:

8185471

хүлээн авсан
2023-12-15 11:55
0 img

Өөрийн хүсэлтээр ажилаас чөлөөлөгдөх хүсэлтэй

Өөрийн хүсэлтээр ажилаас чөлөөлөгдөх хүсэлтэй
Хаана хандсан: Заг сум
овог: Н**в нэр: Ө********н
Бусад
цахим код:

2857521

хүлээн авсан
2023-10-09 15:45
0 img

Хуц ухна маллах тухай

Хуц ухна маллах тухай
Хаана хандсан: Гурванбулаг сум
овог: С*******н нэр: А******х
Бусад
цахим код:

9138681

хүлээн авсан
2023-09-21 16:23
0 img

Аймгийн Начин цол нөхөн гаргуулах тухай

Аймгийн Начин цол нөхөн гаргуулах тухай
Хаана хандсан: Биеийн тамир, спортын газар
овог: Н****н нэр: Б*******х
Бусад
цахим код:

4372295

хүлээн авсан
2023-07-03 09:56
0 img

Ажилд орох тухай

Ажилд орох тухай
Хаана хандсан: Биеийн тамир, спортын газар
овог: О*******н нэр: Ө********с
Бусад
цахим код:

6556499

шийдсэн
2023-06-23 19:40
0 img

Хүсэлт гаргах тухай

Хүсэлт гаргах тухай
Хаана хандсан: Биеийн тамир, спортын газар
овог: З*****а нэр: М******р
Бусад
цахим код:

356575

шийдсэн
2023-06-23 19:15
0 img

Чөлөө хүсэх тухай

Чөлөө хүсэх тухай
Хаана хандсан: Биеийн тамир, спортын газар
овог: Л********ж нэр: А*****а
Бусад
цахим код:

7120031

шийдсэн
2023-06-23 19:10
0 img

Зээл хүссэн ХХ сангаас

Зээл хүссэн ХХ сангаас
Хаана хандсан: Жинст сум
овог: Ц***в нэр: Б*****т
Бусад
цахим код:

3487180

хүлээн авсан
2023-06-21 10:59
0 img

Аавын 7 хоног авах тухай

Аавын 7 хоног авах тухай
Хаана хандсан: Биеийн тамир, спортын газар
овог: Ж*********ж нэр: Б****т
Бусад
цахим код:

1225065

шийдсэн
2023-06-02 17:25
0 img

Үйлчлэгчээр ажиллах хүсэлт

Үйлчлэгчээр ажиллах хүсэлт
Хаана хандсан: Биеийн тамир, спортын газар
овог: Б****н нэр: Л*********н
Бусад
цахим код:

8999333

шийдсэн
2023-06-02 17:21
0 img

Чөлөө хүсэх тухай

Чөлөө хүсэх тухай
Хаана хандсан: Биеийн тамир, спортын газар
овог: А***н нэр: Б*****а
Бусад
цахим код:

1908943

шийдсэн
2023-05-24 14:47
0 img

Чөлөө хүсэх тухай

Чөлөө хүсэх тухай
Хаана хандсан: Биеийн тамир, спортын газар
овог: нэр: М*********н
Бусад
цахим код:

6713986

шийдсэн
2023-05-24 14:35
0 img

1 сарын чалинтай чөлөө хүсэх тухай

1 сарын чалинтай чөлөө хүсэх тухай
Хаана хандсан: Биеийн тамир, спортын газар
овог: Д******о нэр: Ч*********г
Бусад
цахим код:

8956118

шийдсэн
2023-05-24 14:26
0 img

Заал сэлгэн ажиллах тухай

Заал сэлгэн ажиллах тухай
Хаана хандсан: Биеийн тамир, спортын газар
овог: Х****р нэр: Э*********л
Бусад
цахим код:

2728916

шийдсэн
2023-05-19 10:02
0 img

Чөлөө хүсэх тухай

Чөлөө хүсэх тухай
Хаана хандсан: Биеийн тамир, спортын газар
овог: Д****м нэр: А********й
Бусад
цахим код:

8270170

шийдсэн
2023-05-19 09:15
0 img

Ажилд орох тухай

Ажилд орох тухай
Хаана хандсан: Биеийн тамир, спортын газар
овог: Л********ж нэр: А*****а
Бусад
цахим код:

183971

шийдсэн
2023-05-19 09:03
0 img

Чөлөө хүсэх тухай

Чөлөө хүсэх тухай
Хаана хандсан: Биеийн тамир, спортын газар
овог: Д*******ж нэр: Э*******х
Бусад
цахим код:

1047993

шийдсэн
2023-05-19 09:00
0 img

Хүсэлт гаргах тухай

Хүсэлт гаргах тухай
Хаана хандсан: Биеийн тамир, спортын газар
овог: Э*********р нэр: А***********н
Бусад
цахим код:

7350985

шийдсэн
2023-05-18 16:56
0 img

Ажилд орох тухай

Ажилд орох тухай
Хаана хандсан: Биеийн тамир, спортын газар
овог: Н*******ж нэр: Б*****ү
Бусад
цахим код:

607531

шийдсэн
2023-05-18 16:27
0 img

Ажилд орох тухай

Ажилд орох тухай
Хаана хандсан: Биеийн тамир, спортын газар
овог: Л*********н нэр: Б********э
Бусад
цахим код:

6279006

шийдсэн
2023-05-18 15:44
0 img

ХАБ ажилтнаар ажиллуулах тухай

ХАБ ажилтнаар ажиллуулах тухай
Хаана хандсан: Биеийн тамир, спортын газар
овог: нэр: Б*****а
Бусад
цахим код:

299292

шийдсэн
2023-05-09 19:45
0 img

Цалингийн урьдчилгаа хүсэх тухай

Цалингийн урьдчилгаа хүсэх тухай
Хаана хандсан: Биеийн тамир, спортын газар
овог: С********л нэр: И***********н
Бусад
цахим код:

9658263

шийдсэн
2023-05-09 19:25
0 img

Ээлжийн амралт авах тухай

Ээлжийн амралт авах тухай
Хаана хандсан: Биеийн тамир, спортын газар
овог: Ч********н нэр: Х****а
Бусад
цахим код:

9540114

шийдсэн
2023-05-09 19:10
0 img

Ажилд орох хүсэлт

Ажилд орох хүсэлт
Хаана хандсан: Богд сум
овог: Т*****й нэр: Ө********г
Бусад
цахим код:

3165619

шийдсэн
2023-04-18 16:06
0 img

Ажлаас чөлөөлөгдөх хүсэлт

Ажлаас чөлөөлөгдөх хүсэлт
Хаана хандсан: Хүрээмарал сум
овог: Ч***д нэр: Б*******ж
Бусад
цахим код:

1518359

хүлээн авсан
2023-04-04 12:58
0 img

Ажилд орох тухай

Ажилд орох тухай
Хаана хандсан: Биеийн тамир, спортын газар
овог: О*****л нэр: Б*****л
Бусад
цахим код:

1596196

шийдсэн
2023-03-24 12:18
0 img

Ажилд орох тухай

Ажилд орох тухай
Хаана хандсан: Биеийн тамир, спортын газар
овог: Б****а нэр: Т*********р
Бусад
цахим код:

5499121

шийдсэн
2023-03-24 12:09
0 img

Ажилд орох тухай

Ажилд орох тухай
Хаана хандсан: Биеийн тамир, спортын газар
овог: нэр: Ч****э
Бусад
цахим код:

6266450

шийдсэн
2023-03-24 11:58
0 img

Ажилд орох тухай

Ажилд орох тухай
Хаана хандсан: Биеийн тамир, спортын газар
овог: нэр: Б*****ү
Бусад
цахим код:

1006700

шийдсэн
2023-03-24 11:44
0 img

Ажилд орох тухай

Ажилд орох тухай
Хаана хандсан: Биеийн тамир, спортын газар
овог: О***н нэр: А*****а
Бусад
цахим код:

4414481

шийдсэн
2023-03-24 11:39
0 img

Ажилд орох тухай

Ажилд орох тухай
Хаана хандсан: Биеийн тамир, спортын газар
овог: М*******а нэр: Э********х
Бусад
цахим код:

5571789

шийдсэн
2023-03-24 11:19
0 img

Ажилд орох тухай

Ажилд орох тухай
Хаана хандсан: Биеийн тамир, спортын газар
овог: Б****о нэр: М*********н
Бусад
цахим код:

7841886

шийдсэн
2023-03-24 11:14
0 img

Ажилд орох тухай

Ажилд орох тухай
Хаана хандсан: Биеийн тамир, спортын газар
овог: С******в нэр: Д********н
Бусад
цахим код:

6632044

шийдсэн
2023-03-24 11:07
0 img

Ажилд орох тухай

Ажилд орох тухай
Хаана хандсан: Биеийн тамир, спортын газар
овог: Х*********р нэр: Д*****в
Бусад
цахим код:

9427580

шийдсэн
2023-03-24 10:58
0 img

Ажилд орох тухай

Ажилд орох тухай
Хаана хандсан: Биеийн тамир, спортын газар
овог: А********г нэр: Б*****а
Бусад
цахим код:

5618655

шийдсэн
2023-03-24 10:50
0 img

Ажилд орох тухай

Ажилд орох тухай
Хаана хандсан: Биеийн тамир, спортын газар
овог: А**р нэр: А*****р
Бусад
цахим код:

2024518

шийдсэн
2023-03-24 10:32
0 img

Ажилд орох тухай

Ажилд орох тухай
Хаана хандсан: Биеийн тамир, спортын газар
овог: Н****й нэр: З*******л
Бусад
цахим код:

2175266

шийдсэн
2023-03-23 15:29
0 img

Ажилд орох тухай

Ажилд орох тухай
Хаана хандсан: Биеийн тамир, спортын газар
овог: М*****т нэр: Б******д
Бусад
цахим код:

2079750

шийдсэн
2023-03-23 15:21
0 img

Ажилд орох тухай

Ажилд орох тухай
Хаана хандсан: Биеийн тамир, спортын газар
овог: Х******х нэр: Б**********р
Бусад
цахим код:

6130061

шийдсэн
2023-03-23 15:14
0 img

Ажилд орох тухай

Ажилд орох тухай
Хаана хандсан: Биеийн тамир, спортын газар
овог: Д**н нэр: О*******г
Бусад
цахим код:

766612

шийдсэн
2023-03-23 15:04
0 img

Ажилд орох тухай

Ажилд орох тухай
Хаана хандсан: Биеийн тамир, спортын газар
овог: Д*******ж нэр: Э*******х
Бусад
цахим код:

7200207

шийдсэн
2023-03-22 18:19
0 img

ажилд орох тухай

ажилд орох тухай
Хаана хандсан: Биеийн тамир, спортын газар
овог: Б*р нэр: Н*********л
Бусад
цахим код:

4550503

шийдсэн
2023-03-22 18:08
0 img

ажилд орох тухай

ажилд орох тухай
Хаана хандсан: Биеийн тамир, спортын газар
овог: Д****н нэр: Н*********р
Бусад
цахим код:

3356014

шийдсэн
2023-03-22 17:56
0 img

Ажилд орох тухай

Ажилд орох тухай
Хаана хандсан: Баянбулаг сум
овог: нэр: А*********р
Бусад
цахим код:

1817830

шийдсэн
2023-03-17 12:33

Танд болон таны эргэн тойрон, ойр хавьд ямарваа нэг санал хүсэлт, талархал, гомдол, асуудал гарсан бол бидэнд хандана уу.

Өргөдөл гомдол илгээх