Байгууллага: Өлзийт сум
0 img

Шилжин ажиллах тухай

Шилжин ажиллах тухай
Хаана хандсан: Өлзийт сум
овог: т******х нэр: М********л
Хөдөлмөр эрхлэлт
цахим код:

2758035

шийдсэн
2023-03-20 15:57

Танд болон таны эргэн тойрон, ойр хавьд ямарваа нэг санал хүсэлт, талархал, гомдол, асуудал гарсан бол бидэнд хандана уу.

Өргөдөл гомдол илгээх