Байгууллага: Боловсрол, шинжлэх ухааны газар
0 img

Сургуулийн өмнөх боловсролын багш мэргэжилтэй Ажилд орохыг хүссэн

Сургуулийн өмнөх боловсролын багш мэргэжилтэй Ажилд орохыг хүссэн
Хаана хандсан: Боловсрол, шинжлэх ухааны газар
овог: Э*******р нэр: Ж*********м
Боловсрол
цахим код:

297234

шийдсэн
2023-03-15 09:54

Танд болон таны эргэн тойрон, ойр хавьд ямарваа нэг санал хүсэлт, талархал, гомдол, асуудал гарсан бол бидэнд хандана уу.

Өргөдөл гомдол илгээх