Ангилал: Хөдөлмөр эрхлэлт
0 img

Ажлаас чөлөөлж өгнө үү?

Ажлаас чөлөөлж өгнө үү?
Хаана хандсан: Статистикийн хэлтэс
овог: Б******н нэр: О*******н
Хөдөлмөр эрхлэлт
цахим код:

9752749

шийдсэн
2023-12-21 17:10
0 img

Өндөр насны тэтгэвэрт гарах тухай

Өндөр насны тэтгэвэрт гарах тухай
Хаана хандсан: Шинэжинст сум
овог: Х***л нэр: Д******в
Хөдөлмөр эрхлэлт
цахим код:

8220223

шийдсэн
2023-06-19 20:26
0 img

Ажлын чөлөө авах тухай

Ажлын чөлөө авах тухай
Хаана хандсан: Шинэжинст сум
овог: Н**а нэр: Б*******ж
Хөдөлмөр эрхлэлт
цахим код:

4925912

шийдсэн
2023-06-19 20:21
0 img

Ажлаас чөлөө авах тухай

Ажлаас чөлөө авах тухай
Хаана хандсан: Шинэжинст сум
овог: Г*****д нэр: Б********т
Хөдөлмөр эрхлэлт
цахим код:

4283264

хүлээн авсан
2023-06-19 20:17
0 img

Чөлөө авах тухай

Чөлөө авах тухай
Хаана хандсан: Шинэжинст сум
овог: М********р нэр: Б*******н
Хөдөлмөр эрхлэлт
цахим код:

6930455

шийдсэн
2023-06-19 20:11
0 img

Чөлөө хүсэх тухай

Чөлөө хүсэх тухай
Хаана хандсан: Шинэжинст сум
овог: О******р нэр: Ч*********н
Хөдөлмөр эрхлэлт
цахим код:

3108050

шийдсэн
2023-06-19 20:05
0 img

Ажлаас гарах тухай

Ажлаас гарах тухай
Хаана хандсан: Шинэжинст сум
овог: С********л нэр: Б******г
Хөдөлмөр эрхлэлт
цахим код:

8176936

шийдсэн
2023-06-19 19:54
0 img

ХАБ,ЭА ажил хавсрах тухай

ХАБ,ЭА ажил хавсрах тухай
Хаана хандсан: Шинэжинст сум
овог: Х*********р нэр: Д********у
Хөдөлмөр эрхлэлт
цахим код:

7447680

шийдсэн
2023-06-19 19:46
0 img

Үр дүнгийн урамшуулал авах тухай

Үр дүнгийн урамшуулал авах тухай
Хаана хандсан: Шинэжинст сум
овог: Б********р нэр: Б********н
Хөдөлмөр эрхлэлт
цахим код:

1746322

шийдсэн
2023-06-19 19:41
0 img

Ажилд орох тухай

Ажилд орох тухай
Хаана хандсан: Шинэжинст сум
овог: Г*****г нэр: Б******г
Хөдөлмөр эрхлэлт
цахим код:

322995

шийдсэн
2023-06-16 17:23
0 img

Ажлаас чөлөөлөгдөх хүсэлт

Ажлаас чөлөөлөгдөх хүсэлт
Хаана хандсан: Мал эмнэлгийн газар
овог: О*******й нэр: Н*******а
Хөдөлмөр эрхлэлт
цахим код:

6034822

хүлээн авсан
2023-06-16 12:38
0 img

Ажилд орох тухай

Ажилд орох тухай
Хаана хандсан: Биеийн тамир, спортын газар
овог: С*********в нэр: О*******г
Хөдөлмөр эрхлэлт
цахим код:

6401903

шийдсэн
2023-05-09 19:33
0 img

Ажлаас чөлөөлөгдөх тухай хүсэлт

Ажлаас чөлөөлөгдөх тухай хүсэлт
Хаана хандсан: Богд сум
овог: Г****т нэр: Т***********л
Хөдөлмөр эрхлэлт
цахим код:

1935696

шийдсэн
2023-04-18 16:16
0 img

хүүхэд асрах чөлөө дууссан тул ажилдаа орох хүсэлт

хүүхэд асрах чөлөө дууссан тул ажилдаа орох хүсэлт
Хаана хандсан: Бууцагаан сум
овог: Б******а нэр: З*****а
Хөдөлмөр эрхлэлт
цахим код:

4692586

шийдсэн
2023-04-05 10:18
0 img

ЗДТГ-т жолоочоор ажиллах хүсэлт

ЗДТГ-т жолоочоор ажиллах хүсэлт
Хаана хандсан: Бууцагаан сум
овог: Н*****ж нэр: Э*****р
Хөдөлмөр эрхлэлт
цахим код:

3384639

шийдсэн
2023-03-27 16:31
0 img

Шилжин ажиллах тухай

Шилжин ажиллах тухай
Хаана хандсан: Өлзийт сум
овог: т******х нэр: М********л
Хөдөлмөр эрхлэлт
цахим код:

2758035

шийдсэн
2023-03-20 15:57
0 img

Ажилд орох тухай

Ажилд орох тухай
Хаана хандсан: Биеийн тамир, спортын газар
овог: Д*****ж нэр: Х*******а
Хөдөлмөр эрхлэлт
цахим код:

2410091

шийдсэн
2023-02-28 12:27
0 img

Ажилд орох тухай

Ажилд орох тухай
Хаана хандсан: Биеийн тамир, спортын газар
овог: Б******р нэр: Т********р
Хөдөлмөр эрхлэлт
цахим код:

2636572

шийдсэн
2023-02-28 12:17
0 img

Ажилд орох тухай

Ажилд орох тухай
Хаана хандсан: Биеийн тамир, спортын газар
овог: Ч****м нэр: Э*******н
Хөдөлмөр эрхлэлт
цахим код:

8386908

шийдсэн
2023-02-28 12:09
0 img

Ажилд орох тухай

Ажилд орох тухай
Хаана хандсан: Биеийн тамир, спортын газар
овог: Э*********р нэр: А***********н
Хөдөлмөр эрхлэлт
цахим код:

7521387

шийдсэн
2023-02-28 11:43
0 img

Ажилдаа эгэн орох тухай

Ажилдаа эгэн орох тухай
Хаана хандсан: Биеийн тамир, спортын газар
овог: О*****т нэр: Б*******н
Хөдөлмөр эрхлэлт
цахим код:

4291658

шийдсэн
2023-02-28 11:26

Танд болон таны эргэн тойрон, ойр хавьд ямарваа нэг санал хүсэлт, талархал, гомдол, асуудал гарсан бол бидэнд хандана уу.

Өргөдөл гомдол илгээх