Ангилал: Хөдөлмөр эрхлэлт
0 img

Ажилд орох тухай

Ажилд орох тухай
Хаана хандсан: Биеийн тамир, спортын газар
овог: С*********в нэр: О*******г
Хөдөлмөр эрхлэлт
цахим код:

6401903

шийдсэн
2023-05-09 19:33
0 img

Ажлаас чөлөөлөгдөх тухай хүсэлт

Ажлаас чөлөөлөгдөх тухай хүсэлт
Хаана хандсан: Богд сум
овог: Г****т нэр: Т***********л
Хөдөлмөр эрхлэлт
цахим код:

1935696

шийдсэн
2023-04-18 16:16
0 img

хүүхэд асрах чөлөө дууссан тул ажилдаа орох хүсэлт

хүүхэд асрах чөлөө дууссан тул ажилдаа орох хүсэлт
Хаана хандсан: Бууцагаан сум
овог: Б******а нэр: З*****а
Хөдөлмөр эрхлэлт
цахим код:

4692586

шийдсэн
2023-04-05 10:18
0 img

ЗДТГ-т жолоочоор ажиллах хүсэлт

ЗДТГ-т жолоочоор ажиллах хүсэлт
Хаана хандсан: Бууцагаан сум
овог: Н*****ж нэр: Э*****р
Хөдөлмөр эрхлэлт
цахим код:

3384639

шийдсэн
2023-03-27 16:31
0 img

Шилжин ажиллах тухай

Шилжин ажиллах тухай
Хаана хандсан: Өлзийт сум
овог: т******х нэр: М********л
Хөдөлмөр эрхлэлт
цахим код:

2758035

шийдсэн
2023-03-20 15:57
0 img

Ажилд орох тухай

Ажилд орох тухай
Хаана хандсан: Биеийн тамир, спортын газар
овог: Д*****ж нэр: Х*******а
Хөдөлмөр эрхлэлт
цахим код:

2410091

шийдсэн
2023-02-28 12:27
0 img

Ажилд орох тухай

Ажилд орох тухай
Хаана хандсан: Биеийн тамир, спортын газар
овог: Б******р нэр: Т********р
Хөдөлмөр эрхлэлт
цахим код:

2636572

шийдсэн
2023-02-28 12:17
0 img

Ажилд орох тухай

Ажилд орох тухай
Хаана хандсан: Биеийн тамир, спортын газар
овог: Ч****м нэр: Э*******н
Хөдөлмөр эрхлэлт
цахим код:

8386908

шийдсэн
2023-02-28 12:09
0 img

Ажилд орох тухай

Ажилд орох тухай
Хаана хандсан: Биеийн тамир, спортын газар
овог: Э*********р нэр: А***********н
Хөдөлмөр эрхлэлт
цахим код:

7521387

шийдсэн
2023-02-28 11:43
0 img

Ажилдаа эгэн орох тухай

Ажилдаа эгэн орох тухай
Хаана хандсан: Биеийн тамир, спортын газар
овог: О*****т нэр: Б*******н
Хөдөлмөр эрхлэлт
цахим код:

4291658

шийдсэн
2023-02-28 11:26

Танд болон таны эргэн тойрон, ойр хавьд ямарваа нэг санал хүсэлт, талархал, гомдол, асуудал гарсан бол бидэнд хандана уу.

Өргөдөл гомдол илгээх