Байгууллага: Статистикийн хэлтэс
0 img

Ажлаас чөлөөлж өгнө үү?

Ажлаас чөлөөлж өгнө үү?
Хаана хандсан: Статистикийн хэлтэс
овог: Б******н нэр: О*******н
Хөдөлмөр эрхлэлт
цахим код:

9752749

шийдсэн
2023-12-21 17:10

Танд болон таны эргэн тойрон, ойр хавьд ямарваа нэг санал хүсэлт, талархал, гомдол, асуудал гарсан бол бидэнд хандана уу.

Өргөдөл гомдол илгээх