Байгууллага: Авто тээврийн үндэсний төвийн харъяа Баянхонгор аймаг дахь салбар

Танд болон таны эргэн тойрон, ойр хавьд ямарваа нэг санал хүсэлт, талархал, гомдол, асуудал гарсан бол бидэнд хандана уу.

Өргөдөл гомдол илгээх