Байгууллага: Богд сум
0 img

Ажлаас чөлөөлөгдөх тухай хүсэлт

Ажлаас чөлөөлөгдөх тухай хүсэлт
Хаана хандсан: Богд сум
овог: Г****т нэр: Т***********л
Хөдөлмөр эрхлэлт
цахим код:

1935696

шийдсэн
2023-04-18 16:16
0 img

Ажилд орох хүсэлт

Ажилд орох хүсэлт
Хаана хандсан: Богд сум
овог: Т*****й нэр: Ө********г
Бусад
цахим код:

3165619

шийдсэн
2023-04-18 16:06

Танд болон таны эргэн тойрон, ойр хавьд ямарваа нэг санал хүсэлт, талархал, гомдол, асуудал гарсан бол бидэнд хандана уу.

Өргөдөл гомдол илгээх