Байгууллага: Заг сум
0 img

Өөрийн хүсэлтээр ажилаас чөлөөлөгдөх хүсэлтэй

Өөрийн хүсэлтээр ажилаас чөлөөлөгдөх хүсэлтэй
Хаана хандсан: Заг сум
овог: Н**в нэр: Ө********н
Бусад
цахим код:

2857521

хүлээн авсан
2023-10-09 15:45

Танд болон таны эргэн тойрон, ойр хавьд ямарваа нэг санал хүсэлт, талархал, гомдол, асуудал гарсан бол бидэнд хандана уу.

Өргөдөл гомдол илгээх