Байгууллага: Баянбулаг сум
0 img

Ажилд орох тухай

Ажилд орох тухай
Хаана хандсан: Баянбулаг сум
овог: нэр: А*********р
Бусад
цахим код:

1817830

шийдсэн
2023-03-17 12:33

Танд болон таны эргэн тойрон, ойр хавьд ямарваа нэг санал хүсэлт, талархал, гомдол, асуудал гарсан бол бидэнд хандана уу.

Өргөдөл гомдол илгээх