Байгууллага: Жинст сум
0 img

Зээл хүссэн ХХ сангаас

Зээл хүссэн ХХ сангаас
Хаана хандсан: Жинст сум
овог: Ц***в нэр: Б*****т
Бусад
цахим код:

3487180

хүлээн авсан
2023-06-21 10:59

Танд болон таны эргэн тойрон, ойр хавьд ямарваа нэг санал хүсэлт, талархал, гомдол, асуудал гарсан бол бидэнд хандана уу.

Өргөдөл гомдол илгээх