Байгууллага: Шинэжинст сум
0 img

Ажлын үнэлгээний тодорхойлолт бичүүлэх тухай

Ажлын үнэлгээний тодорхойлолт бичүүлэх тухай
Хаана хандсан: Шинэжинст сум
овог: нэр: О******м
Худалдаа үйлчилгээ
цахим код:

7162118

шийдсэн
2024-01-02 11:59
0 img

Өндөр насны тэтгэвэрт гарах тухай

Өндөр насны тэтгэвэрт гарах тухай
Хаана хандсан: Шинэжинст сум
овог: Х***л нэр: Д******в
Хөдөлмөр эрхлэлт
цахим код:

8220223

шийдсэн
2023-06-19 20:26
0 img

Ажлын чөлөө авах тухай

Ажлын чөлөө авах тухай
Хаана хандсан: Шинэжинст сум
овог: Н**а нэр: Б*******ж
Хөдөлмөр эрхлэлт
цахим код:

4925912

шийдсэн
2023-06-19 20:21
0 img

Ажлаас чөлөө авах тухай

Ажлаас чөлөө авах тухай
Хаана хандсан: Шинэжинст сум
овог: Г*****д нэр: Б********т
Хөдөлмөр эрхлэлт
цахим код:

4283264

хүлээн авсан
2023-06-19 20:17
0 img

Чөлөө авах тухай

Чөлөө авах тухай
Хаана хандсан: Шинэжинст сум
овог: М********р нэр: Б*******н
Хөдөлмөр эрхлэлт
цахим код:

6930455

шийдсэн
2023-06-19 20:11
0 img

Чөлөө хүсэх тухай

Чөлөө хүсэх тухай
Хаана хандсан: Шинэжинст сум
овог: О******р нэр: Ч*********н
Хөдөлмөр эрхлэлт
цахим код:

3108050

шийдсэн
2023-06-19 20:05
0 img

Ажлаас гарах тухай

Ажлаас гарах тухай
Хаана хандсан: Шинэжинст сум
овог: С********л нэр: Б******г
Хөдөлмөр эрхлэлт
цахим код:

8176936

шийдсэн
2023-06-19 19:54
0 img

ХАБ,ЭА ажил хавсрах тухай

ХАБ,ЭА ажил хавсрах тухай
Хаана хандсан: Шинэжинст сум
овог: Х*********р нэр: Д********у
Хөдөлмөр эрхлэлт
цахим код:

7447680

шийдсэн
2023-06-19 19:46
0 img

Үр дүнгийн урамшуулал авах тухай

Үр дүнгийн урамшуулал авах тухай
Хаана хандсан: Шинэжинст сум
овог: Б********р нэр: Б********н
Хөдөлмөр эрхлэлт
цахим код:

1746322

шийдсэн
2023-06-19 19:41
0 img

Гал түймэрт өртсөн тул гэр олгох тухай

Гал түймэрт өртсөн тул гэр олгох тухай
Хаана хандсан: Шинэжинст сум
овог: Б***а нэр: М********л
Нийгмийн халамж
цахим код:

4971536

шийдсэн
2023-06-19 19:35
0 img

Албан хэрэгцээнд зориулан компьютер хүсэх тухай

Албан хэрэгцээнд зориулан компьютер хүсэх тухай
Хаана хандсан: Шинэжинст сум
овог: Ш****ү нэр: Б********о
Худалдаа үйлчилгээ
цахим код:

4841342

шийдсэн
2023-06-19 19:27
0 img

Ажилд орох тухай

Ажилд орох тухай
Хаана хандсан: Шинэжинст сум
овог: Г*****г нэр: Б******г
Хөдөлмөр эрхлэлт
цахим код:

322995

шийдсэн
2023-06-16 17:23

Танд болон таны эргэн тойрон, ойр хавьд ямарваа нэг санал хүсэлт, талархал, гомдол, асуудал гарсан бол бидэнд хандана уу.

Өргөдөл гомдол илгээх