Байгууллага: Мал эмнэлгийн газар
0 img

Ажлаас чөлөөлөгдөх хүсэлт

Ажлаас чөлөөлөгдөх хүсэлт
Хаана хандсан: Мал эмнэлгийн газар
овог: О*******й нэр: Н*******а
Хөдөлмөр эрхлэлт
цахим код:

6034822

хүлээн авсан
2023-06-16 12:38

Танд болон таны эргэн тойрон, ойр хавьд ямарваа нэг санал хүсэлт, талархал, гомдол, асуудал гарсан бол бидэнд хандана уу.

Өргөдөл гомдол илгээх