Байгууллага: Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар
0 img

БАРЬЦАА БҮРТГҮҮЛЭХ

БАРЬЦАА БҮРТГҮҮЛЭХ
Хаана хандсан: Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар
овог: *. нэр: О*******г
Газрын харилцаа
цахим код:

4837042

шийдсэн
2023-05-09 12:05
0 img

ЭРХ ШИЛЖҮҮЛЭХ АВАХ

ЭРХ ШИЛЖҮҮЛЭХ АВАХ
Хаана хандсан: Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар
овог: *. нэр: Т******Н
Газрын харилцаа
цахим код:

2372701

шийдсэн
2023-03-22 12:03

Танд болон таны эргэн тойрон, ойр хавьд ямарваа нэг санал хүсэлт, талархал, гомдол, асуудал гарсан бол бидэнд хандана уу.

Өргөдөл гомдол илгээх