Ангилал: Нийгмийн халамж
0 img

3-Р УЛИРЛЫН ХАЛАМЖИЙН УРЬДЧИЛГАА

3-Р УЛИРЛЫН ХАЛАМЖИЙН УРЬДЧИЛГАА
Хаана хандсан: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
овог: Х********А нэр: Л*******В
Нийгмийн халамж
цахим код:

6815988

шийдсэн
2023-10-24 12:58
0 img

7,8,9-сарын урьдчилгаа хүссэн

7,8,9-сарын урьдчилгаа хүссэн
Хаана хандсан: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
овог: нэр: С********г
Нийгмийн халамж
цахим код:

4915910

шийдсэн
2023-09-06 15:33
0 img

7,8,9-сарын урьдчилгаа хүссэн 2213, 2112

7,8,9-сарын урьдчилгаа хүссэн 2213, 2112
Хаана хандсан: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
овог: нэр: А********г
Нийгмийн халамж
цахим код:

8909262

шийдсэн
2023-09-06 15:31
0 img

7,8,9-сарын урьдчилгаа хүссэн

7,8,9-сарын урьдчилгаа хүссэн
Хаана хандсан: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
овог: Т****н нэр: Б******а
Нийгмийн халамж
цахим код:

8240664

шийдсэн
2023-09-06 15:28
0 img

7,8,9-сарын урьдчилгаа хүссэн

7,8,9-сарын урьдчилгаа хүссэн
Хаана хандсан: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
овог: нэр: м*********н
Нийгмийн халамж
цахим код:

5132623

шийдсэн
2023-09-06 15:26
0 img

7,8,9-сарын урьдчилгаа хүссэн

7,8,9-сарын урьдчилгаа хүссэн
Хаана хандсан: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
овог: нэр: н*******х
Нийгмийн халамж
цахим код:

9315760

шийдсэн
2023-09-06 15:23
0 img

7,8,9-сарын урьдчилгаа хүссэн

7,8,9-сарын урьдчилгаа хүссэн
Хаана хандсан: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
овог: Р****а нэр: м********л
Нийгмийн халамж
цахим код:

6670483

шийдсэн
2023-09-06 15:21
0 img

урьдчилгаа хүссэн

урьдчилгаа хүссэн
Хаана хандсан: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
овог: Р****а нэр: М********л
Нийгмийн халамж
цахим код:

2700110

шийдсэн
2023-09-06 15:08
0 img

Урьдчилгаа хүссэн

Урьдчилгаа хүссэн
Хаана хандсан: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
овог: нэр: Б*******х
Нийгмийн халамж
цахим код:

3118439

шийдсэн
2023-08-03 09:31
0 img

Урьдчилгаа хүссэн

Урьдчилгаа хүссэн
Хаана хандсан: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
овог: нэр: Б******г
Нийгмийн халамж
цахим код:

6589392

шийдсэн
2023-08-03 09:24
0 img

Гал түймэрт өртсөн тул гэр олгох тухай

Гал түймэрт өртсөн тул гэр олгох тухай
Хаана хандсан: Шинэжинст сум
овог: Б***а нэр: М********л
Нийгмийн халамж
цахим код:

4971536

шийдсэн
2023-06-19 19:35
0 img

Урдьчилгаа хүссэн өргөдөл.

Урдьчилгаа хүссэн өргөдөл.
Хаана хандсан: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
овог: нэр: С*****а
Нийгмийн халамж
цахим код:

533833

шийдсэн
2023-06-09 13:06
0 img

Урдьчилгаа хүссэн өргөдөл.

Урдьчилгаа хүссэн өргөдөл.
Хаана хандсан: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
овог: нэр: Б******а
Нийгмийн халамж
цахим код:

5829869

шийдсэн
2023-06-09 12:48
0 img

Урдьчилгаа хүссэн өргөдөл.

Урдьчилгаа хүссэн өргөдөл.
Хаана хандсан: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
овог: нэр: Д****а
Нийгмийн халамж
цахим код:

4324448

шийдсэн
2023-06-09 12:47
0 img

Урдьчилгаа хүссэн өргөдөл.

Урдьчилгаа хүссэн өргөдөл.
Хаана хандсан: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
овог: нэр: Д********н
Нийгмийн халамж
цахим код:

6034873

шийдсэн
2023-06-09 12:38
0 img

Урдьчилгаа хүссэн өргөдөл.

Урдьчилгаа хүссэн өргөдөл.
Хаана хандсан: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
овог: нэр: С********л
Нийгмийн халамж
цахим код:

9235535

шийдсэн
2023-06-09 12:32
0 img

Урдьчилгаа хүссэн өргөдөл.

Урдьчилгаа хүссэн өргөдөл.
Хаана хандсан: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
овог: нэр: А***д
Нийгмийн халамж
цахим код:

4659267

шийдсэн
2023-06-09 12:29
0 img

Урдьчилгаа хүссэн өргөдөл.

Урдьчилгаа хүссэн өргөдөл.
Хаана хандсан: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
овог: нэр: Т***о
Нийгмийн халамж
цахим код:

9149545

шийдсэн
2023-06-09 12:27
0 img

Урдьчилгаа хүссэн өргөдөл.

Урдьчилгаа хүссэн өргөдөл.
Хаана хандсан: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
овог: нэр: Б******г
Нийгмийн халамж
цахим код:

4376429

шийдсэн
2023-06-09 12:19
0 img

Урдьчилгаа хүссэн өргөдөл.

Урдьчилгаа хүссэн өргөдөл.
Хаана хандсан: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
овог: нэр: Н*********г
Нийгмийн халамж
цахим код:

200723

шийдсэн
2023-06-09 12:15
0 img

Урдьчилгаа хүссэн өргөдөл.

Урдьчилгаа хүссэн өргөдөл.
Хаана хандсан: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
овог: нэр: Н*********г
Нийгмийн халамж
цахим код:

3645181

шийдсэн
2023-06-09 12:14
0 img

Урдьчилгаа хүссэн өргөдөл.

Урдьчилгаа хүссэн өргөдөл.
Хаана хандсан: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
овог: нэр: Б*****а
Нийгмийн халамж
цахим код:

8605518

шийдсэн
2023-06-09 12:12
0 img

Урдьчилгаа хүссэн өргөдөл.

Урдьчилгаа хүссэн өргөдөл.
Хаана хандсан: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
овог: *. нэр: Б*****а
Нийгмийн халамж
цахим код:

5216060

шийдсэн
2023-06-09 12:11
0 img

Урдьчилгаа хүссэн өргөдөл.

Урдьчилгаа хүссэн өргөдөл.
Хаана хандсан: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
овог: нэр: Ц*********д
Нийгмийн халамж
цахим код:

2850232

шийдсэн
2023-06-09 12:09
0 img

Урьдчилгаа хүссэн өргөдөл.

Урьдчилгаа хүссэн өргөдөл.
Хаана хандсан: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
овог: *. нэр: С*****а
Нийгмийн халамж
цахим код:

3835547

шийдсэн
2023-06-09 11:59
0 img

Урчдьчилгаа хүссэн өргөдөл.

Урчдьчилгаа хүссэн өргөдөл.
Хаана хандсан: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
овог: нэр: Э********д
Нийгмийн халамж
цахим код:

9946710

шийдсэн
2023-06-09 11:57
0 img

Урчдьчилгаа хүссэн өргөдөл.

Урчдьчилгаа хүссэн өргөдөл.
Хаана хандсан: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
овог: нэр: Л********ж
Нийгмийн халамж
цахим код:

6366448

шийдсэн
2023-06-09 11:56
0 img

Урчдьчилгаа хүссэн өргөдөл.

Урчдьчилгаа хүссэн өргөдөл.
Хаана хандсан: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
овог: нэр: П********м
Нийгмийн халамж
цахим код:

9292469

шийдсэн
2023-06-09 11:53
0 img

Урчдьчилгаа хүссэн өргөдөл.

Урчдьчилгаа хүссэн өргөдөл.
Хаана хандсан: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
овог: нэр: О*******г
Нийгмийн халамж
цахим код:

686893

шийдсэн
2023-06-09 11:51
0 img

Урчдьчилгаа хүссэн өргөдөл.

Урчдьчилгаа хүссэн өргөдөл.
Хаана хандсан: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
овог: нэр: Т*********й
Нийгмийн халамж
цахим код:

375893

шийдсэн
2023-06-09 11:49
0 img

Урчдьчилгаа хүссэн өргөдөл.

Урчдьчилгаа хүссэн өргөдөл.
Хаана хандсан: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
овог: нэр: Д********н
Нийгмийн халамж
цахим код:

7671002

шийдсэн
2023-06-09 11:46
0 img

Урчдьчилгаа хүссэн өргөдөл.

Урчдьчилгаа хүссэн өргөдөл.
Хаана хандсан: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
овог: нэр: М*********н
Нийгмийн халамж
цахим код:

4555650

шийдсэн
2023-06-09 11:44
0 img

Урчдьчилгаа хүссэн өргөдөл.

Урчдьчилгаа хүссэн өргөдөл.
Хаана хандсан: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
овог: нэр: Г*****а
Нийгмийн халамж
цахим код:

1189194

шийдсэн
2023-06-09 11:43
0 img

Урчдьчилгаа хүссэн өргөдөл.

Урчдьчилгаа хүссэн өргөдөл.
Хаана хандсан: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
овог: нэр: Э*******н
Нийгмийн халамж
цахим код:

9742854

шийдсэн
2023-06-09 11:42
0 img

Урчдьчилгаа хүссэн өргөдөл.

Урчдьчилгаа хүссэн өргөдөл.
Хаана хандсан: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
овог: нэр: З****а
Нийгмийн халамж
цахим код:

4951033

шийдсэн
2023-06-09 11:40
0 img

Урьдчилгаа хүссэн өргөдөл.

Урьдчилгаа хүссэн өргөдөл.
Хаана хандсан: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
овог: нэр: С******а
Нийгмийн халамж
цахим код:

4345916

шийдсэн
2023-06-09 11:38
0 img

Гэр хүссэн өргөдөл

Гэр хүссэн өргөдөл
Хаана хандсан: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
овог: нэр: Д*******а
Нийгмийн халамж
цахим код:

7491304

шийдсэн
2023-06-09 10:58
0 img

Өрх толгойлсн эхийн тэтгэмж.

Өрх толгойлсн эхийн тэтгэмж.
Хаана хандсан: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
овог: *. нэр: Х********о
Нийгмийн халамж
цахим код:

726553

шийдсэн
2023-06-09 10:46
0 img

Үйлчилгээний тал дээр гомдолтой байна.

Үйлчилгээний тал дээр гомдолтой байна.
Хаана хандсан: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
овог: *. нэр: А********л
Нийгмийн халамж
цахим код:

4295890

шийдсэн
2023-06-09 10:42
0 img

Хүнсний толоон хүссэн өргөдөл

Хүнсний толоон хүссэн өргөдөл
Хаана хандсан: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
овог: нэр: Д*******а
Нийгмийн халамж
цахим код:

1920829

шийдсэн
2023-06-09 10:20
0 img

Хүүхдийн мөнгө хүссэн өргөдөл.

Хүүхдийн мөнгө хүссэн өргөдөл.
Хаана хандсан: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
овог: нэр: М*********н
Нийгмийн халамж
цахим код:

2135262

шийдсэн
2023-06-09 09:58
0 img

хүүхдийн мөнгө нөхөн авах хүсэлт.

хүүхдийн мөнгө нөхөн авах хүсэлт.
Хаана хандсан: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
овог: С*******р нэр: Г*******а
Нийгмийн халамж
цахим код:

2016962

шийдсэн
2023-03-10 09:25
0 img

Ажилд орох хүсэлт

Ажилд орох хүсэлт
Хаана хандсан: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
овог: С*******р нэр: Б********л
Нийгмийн халамж
цахим код:

8417947

шийдсэн
2023-03-10 09:23
0 img

Хүүхдийн мөнгө.

Хүүхдийн мөнгө.
Хаана хандсан: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
овог: нэр: Б******т
Нийгмийн халамж
цахим код:

8207000

шийдсэн
2023-03-09 18:42
0 img

Ажилд орүүлж өгнө үү

Ажилд орүүлж өгнө үү
Хаана хандсан: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
овог: нэр: Б********л
Нийгмийн халамж
цахим код:

857702

шийдсэн
2023-03-09 18:41
0 img

Хүүхдийн мөнгө

Хүүхдийн мөнгө
Хаана хандсан: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
овог: *. нэр: Ц********н
Нийгмийн халамж
цахим код:

1482140

шийдсэн
2023-03-09 18:39
0 img

Хүүхдийн мөнгө

Хүүхдийн мөнгө
Хаана хандсан: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
овог: нэр: Ц********м
Нийгмийн халамж
цахим код:

5175066

шийдсэн
2023-03-09 18:37
0 img

Хүүхдийн мөнгө

Хүүхдийн мөнгө
Хаана хандсан: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
овог: Ө*********х нэр: М*******р
Нийгмийн халамж
цахим код:

1872678

шийдсэн
2023-03-09 18:35
0 img

Урьдчилгаа хүссэн

Урьдчилгаа хүссэн
Хаана хандсан: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
овог: нэр: Д*********н
Нийгмийн халамж
цахим код:

3818505

шийдсэн
2023-03-09 18:33
0 img

Урьдчилгаа хүссэн

Урьдчилгаа хүссэн
Хаана хандсан: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
овог: нэр: Э*****х
Нийгмийн халамж
цахим код:

3542330

шийдсэн
2023-03-09 18:31
0 img

Урьдчилгаа хүссэн

Урьдчилгаа хүссэн
Хаана хандсан: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
овог: нэр: Ц********м
Нийгмийн халамж
цахим код:

9376097

шийдсэн
2023-03-09 18:30
0 img

Урьдчилгаа хүссэн

Урьдчилгаа хүссэн
Хаана хандсан: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
овог: нэр: Т**********л
Нийгмийн халамж
цахим код:

3833651

шийдсэн
2023-03-09 18:29
0 img

Урьдчилгаа хүссэн

Урьдчилгаа хүссэн
Хаана хандсан: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
овог: нэр: О***а
Нийгмийн халамж
цахим код:

2882700

шийдсэн
2023-03-09 18:27
0 img

Урьдчилгаа хүссэн

Урьдчилгаа хүссэн
Хаана хандсан: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
овог: нэр: Б******о
Нийгмийн халамж
цахим код:

2857904

шийдсэн
2023-03-09 18:26
0 img

Урьдчилгаа хүссэн

Урьдчилгаа хүссэн
Хаана хандсан: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
овог: * нэр: Э*******н
Нийгмийн халамж
цахим код:

5843446

шийдсэн
2023-03-09 18:25
0 img

Урьдчилгаа хүссэн

Урьдчилгаа хүссэн
Хаана хандсан: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
овог: О*****л нэр: С******н
Нийгмийн халамж
цахим код:

7397647

шийдсэн
2023-03-09 18:24
0 img

Урьдчилгаа хүссэн

Урьдчилгаа хүссэн
Хаана хандсан: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
овог: Ё***н нэр: Ч*********г
Нийгмийн халамж
цахим код:

191814

шийдсэн
2023-03-09 18:22
0 img

Урьдчилгаа хүссэн

Урьдчилгаа хүссэн
Хаана хандсан: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
овог: Э*********г нэр: М*********г
Нийгмийн халамж
цахим код:

7857406

шийдсэн
2023-03-09 18:20
0 img

Урьдчилгаа хүссэн

Урьдчилгаа хүссэн
Хаана хандсан: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
овог: нэр: Г***о
Нийгмийн халамж
цахим код:

5732677

шийдсэн
2023-03-09 18:19
0 img

Урьдчилгаа хүссэн

Урьдчилгаа хүссэн
Хаана хандсан: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
овог: нэр: Т**********р
Нийгмийн халамж
цахим код:

5907924

шийдсэн
2023-03-09 18:17
0 img

Урьдчилгаа хүссэн

Урьдчилгаа хүссэн
Хаана хандсан: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
овог: Б****а нэр: З*******р
Нийгмийн халамж
цахим код:

1232404

шийдсэн
2023-03-09 18:16
0 img

Урьдчилгаа хүссэн

Урьдчилгаа хүссэн
Хаана хандсан: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
овог: нэр: А********г
Нийгмийн халамж
цахим код:

3188969

шийдсэн
2023-03-09 18:15
0 img

Урьдчилгаа хүссэн

Урьдчилгаа хүссэн
Хаана хандсан: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
овог: Д****р нэр: С*********л
Нийгмийн халамж
цахим код:

9999958

шийдсэн
2023-03-09 18:13
0 img

Урьдчилгаа хүссэн

Урьдчилгаа хүссэн
Хаана хандсан: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
овог: А*****д нэр: Б*****а
Нийгмийн халамж
цахим код:

5475282

шийдсэн
2023-03-09 18:12
0 img

Урьдчилгаа хүссэн

Урьдчилгаа хүссэн
Хаана хандсан: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
овог: С****т нэр: А********л
Нийгмийн халамж
цахим код:

7018910

шийдсэн
2023-03-09 18:08
0 img

Урьдчилгаа хүссэн

Урьдчилгаа хүссэн
Хаана хандсан: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
овог: Ч****т нэр: С*********н
Нийгмийн халамж
цахим код:

8717726

шийдсэн
2023-03-09 18:07
0 img

Урьдчилгаа хүссэн

Урьдчилгаа хүссэн
Хаана хандсан: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
овог: нэр: Д*******м
Нийгмийн халамж
цахим код:

209402

шийдсэн
2023-03-09 18:06
0 img

Урьдчилгаа хүссэн

Урьдчилгаа хүссэн
Хаана хандсан: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
овог: нэр: Ш*******ж
Нийгмийн халамж
цахим код:

1980430

шийдсэн
2023-03-09 18:04
0 img

Урьдчилгаа хүссэн

Урьдчилгаа хүссэн
Хаана хандсан: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
овог: нэр: Н***********г
Нийгмийн халамж
цахим код:

5489644

шийдсэн
2023-03-09 18:02
0 img

Урьдчилгаа хүссэн

Урьдчилгаа хүссэн
Хаана хандсан: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
овог: нэр: М********л
Нийгмийн халамж
цахим код:

5618186

шийдсэн
2023-03-09 18:01
0 img

Урьдчилгаа хүссэн

Урьдчилгаа хүссэн
Хаана хандсан: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
овог: нэр: Л*******в
Нийгмийн халамж
цахим код:

8247917

шийдсэн
2023-03-09 17:59
0 img

Урьдчилгаа хүссэн

Урьдчилгаа хүссэн
Хаана хандсан: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
овог: нэр: М*********н
Нийгмийн халамж
цахим код:

7154669

шийдсэн
2023-03-09 17:57
0 img

Урьдчилгаа хүссэн

Урьдчилгаа хүссэн
Хаана хандсан: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
овог: нэр: О******л
Нийгмийн халамж
цахим код:

2497874

шийдсэн
2023-03-09 17:56
0 img

Урьдчилгаа хүссэн

Урьдчилгаа хүссэн
Хаана хандсан: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
овог: Г****т нэр: Г*********н
Нийгмийн халамж
цахим код:

3024425

шийдсэн
2023-03-09 17:53
0 img

Урьдчилгаа хүссэн

Урьдчилгаа хүссэн
Хаана хандсан: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
овог: Б*******м нэр: Б******а
Нийгмийн халамж
цахим код:

9833508

шийдсэн
2023-03-09 17:52
0 img

Урьдчилгаа хүссэн

Урьдчилгаа хүссэн
Хаана хандсан: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
овог: нэр: С*******в
Нийгмийн халамж
цахим код:

8029050

шийдсэн
2023-03-09 17:49
0 img

Урьдчилгаа хүссэн

Урьдчилгаа хүссэн
Хаана хандсан: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
овог: нэр: Ц*****ц
Нийгмийн халамж
цахим код:

974956

шийдсэн
2023-03-09 17:47
0 img

Урьдчилгаа хүссэн

Урьдчилгаа хүссэн
Хаана хандсан: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
овог: Б********н нэр: О*******р
Нийгмийн халамж
цахим код:

3997697

шийдсэн
2023-03-09 17:45
0 img

Урьдчилгаа хүссэн

Урьдчилгаа хүссэн
Хаана хандсан: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
овог: П***в нэр: Г**********л
Нийгмийн халамж
цахим код:

3265422

шийдсэн
2023-03-09 17:41
0 img

Урьдчилгаа хүссэн

Урьдчилгаа хүссэн
Хаана хандсан: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
овог: нэр: Д*****а
Нийгмийн халамж
цахим код:

3303456

шийдсэн
2023-03-09 17:40
0 img

Урьдчилгаа хүссэн

Урьдчилгаа хүссэн
Хаана хандсан: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
овог: нэр: Г******р
Нийгмийн халамж
цахим код:

6399268

шийдсэн
2023-03-09 17:39
0 img

Урьдчилгаа хүссэн

Урьдчилгаа хүссэн
Хаана хандсан: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
овог: нэр: С*******а
Нийгмийн халамж
цахим код:

783907

шийдсэн
2023-03-09 17:37
0 img

Урьдчилгаа хүссэн

Урьдчилгаа хүссэн
Хаана хандсан: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
овог: нэр: Ө*********в
Нийгмийн халамж
цахим код:

4520906

шийдсэн
2023-03-09 17:36
0 img

Урьдчилгаа хүссэн

Урьдчилгаа хүссэн
Хаана хандсан: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
овог: нэр: С******а
Нийгмийн халамж
цахим код:

4512555

шийдсэн
2023-03-09 17:35
0 img

Урьдчилгаа хүссэн

Урьдчилгаа хүссэн
Хаана хандсан: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
овог: нэр: С******а
Нийгмийн халамж
цахим код:

570481

шийдсэн
2023-03-09 17:34
0 img

Урьдчилгаа хүссэн

Урьдчилгаа хүссэн
Хаана хандсан: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
овог: нэр: Э*****р
Нийгмийн халамж
цахим код:

1885601

шийдсэн
2023-03-09 17:32
0 img

Урьдчилгаа хүссэн

Урьдчилгаа хүссэн
Хаана хандсан: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
овог: нэр: Б*******а
Нийгмийн халамж
цахим код:

5234713

шийдсэн
2023-03-09 17:31
0 img

Урьдчилгаа хүссэн

Урьдчилгаа хүссэн
Хаана хандсан: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
овог: нэр: Э*******р
Нийгмийн халамж
цахим код:

9218512

шийдсэн
2023-03-09 17:30
0 img

Урьдчилгаа хүссэн

Урьдчилгаа хүссэн
Хаана хандсан: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
овог: нэр: Н**********у
Нийгмийн халамж
цахим код:

827940

шийдсэн
2023-03-09 17:28
0 img

Урьдчилгаа хүссэн

Урьдчилгаа хүссэн
Хаана хандсан: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
овог: нэр: Э*******н
Нийгмийн халамж
цахим код:

5654018

шийдсэн
2023-03-09 17:27
0 img

Урьдчилгаа хүссэн

Урьдчилгаа хүссэн
Хаана хандсан: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
овог: нэр: Ц*********д
Нийгмийн халамж
цахим код:

8862357

шийдсэн
2023-03-09 17:25
0 img

Урьдчилгаа хүссэн

Урьдчилгаа хүссэн
Хаана хандсан: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
овог: нэр: Б******а
Нийгмийн халамж
цахим код:

9906387

шийдсэн
2023-03-09 17:24
0 img

Урьдчилгаа хүссэн

Урьдчилгаа хүссэн
Хаана хандсан: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
овог: нэр: Г*****д
Нийгмийн халамж
цахим код:

2041489

шийдсэн
2023-03-09 17:20
0 img

Урьдчилгаа хүссэн

Урьдчилгаа хүссэн
Хаана хандсан: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
овог: Б******г нэр: З*****р
Нийгмийн халамж
цахим код:

3557160

шийдсэн
2023-03-09 17:19
0 img

Урьдчилгаа хүссэн

Урьдчилгаа хүссэн
Хаана хандсан: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
овог: нэр: Э********н
Нийгмийн халамж
цахим код:

4010900

шийдсэн
2023-03-09 17:18
0 img

Урьдчилгаа хүссэн

Урьдчилгаа хүссэн
Хаана хандсан: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
овог: Б**р нэр: А*****а
Нийгмийн халамж
цахим код:

8676814

шийдсэн
2023-03-09 17:16
0 img

Урьдчилгаа хүссэн

Урьдчилгаа хүссэн
Хаана хандсан: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
овог: Р****а нэр: М********л
Нийгмийн халамж
цахим код:

2933945

шийдсэн
2023-03-09 17:14
0 img

Урьдчилгаа хүссэн

Урьдчилгаа хүссэн
Хаана хандсан: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
овог: Ж********ц нэр: Э*******н
Нийгмийн халамж
цахим код:

6390304

шийдсэн
2023-03-09 17:13
0 img

Урьдчилгаа хүссэн

Урьдчилгаа хүссэн
Хаана хандсан: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
овог: О********н нэр: Ү***ж
Нийгмийн халамж
цахим код:

996981

шийдсэн
2023-03-09 17:11
0 img

Урьдчилгаа хүссэн

Урьдчилгаа хүссэн
Хаана хандсан: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
овог: нэр: Д*********г
Нийгмийн халамж
цахим код:

7967889

шийдсэн
2023-03-09 17:09

Танд болон таны эргэн тойрон, ойр хавьд ямарваа нэг санал хүсэлт, талархал, гомдол, асуудал гарсан бол бидэнд хандана уу.

Өргөдөл гомдол илгээх