Байгууллага: ИНЕГ-ын харъяа Баянхонгор аймаг дахь нисэх буудал

Танд болон таны эргэн тойрон, ойр хавьд ямарваа нэг санал хүсэлт, талархал, гомдол, асуудал гарсан бол бидэнд хандана уу.

Өргөдөл гомдол илгээх